วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สามก๊ก: กวนอูรับราชการกับโจโฉ


สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
เตียวเลี้ยวกล่อมกวนอูให้ยอมแพ้ต่อโจโฉ

ตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ตอนนี้


--กวนอู--

ประวัติโดยย่อ : กวนอูเป็นน้องร่วมสาบานของเล่าปี่ มีนิสัยห้าวหาญ และมีความซื่อสัตย์
     ครั้งสงครามชีจิ๋ว เล่าปี่พ่ายแพ้ต่อกองทัพโจโฉยับเยิน กวนอูซึ่งรักษาเมืองแห้ฝืออยู่ถูกกองทัพ โจโฉโจมตีอย่างหนัก กวนอูยกทัพออกไปรบนอกเมืองปรากฏว่าถูกกองทัพโจโฉล้อมไว้ทุกทิศทาง ด้วยความจำเป็นที่ต้องดูแลพี่สะใภ้และตามหาเล่าปี่-เตียวหุย พี่น้องร่วมสาบานทาให้ต้องยอมแพ้ในที่สุด


--โจโฉ--

ประวัติโดยย่อ : ผู้สาเร็จราชการของราชวงศ์ฮั่น (ตำแหน่งในตอนนั้น) เป็นคนมีความสามารถยอด เยี่ยมทุกด้าน รักคนมีฝีมือ แต่มีข้อเสียในเรื่องความขี้ระแวง
     ในครั้งสงครามชีจิ๋ว โจโฉได้สั่งให้กองทัพเข้าตีชีจิ๋วเป็น 5 กองทัพ ทำให้เล่าปี่ต้องพ่ายแพ้ย่อยยับ หลังจากที่เล่าปี่พ่ายแพ้ และโจโฉเข้ายึดเมืองแห้ฝือได้แล้ว มีความคิดอยากให้กวนอูเข้ามารับราชการด้วย จึงได้ส่งเตียวเลี้ยวไปเกลี้ยกล่อม หลังจากกวนอูเข้ามายอมแพ้แล้ว โจโฉก็ได้จัดงานเลี้ยงกวนอูทุกวันไม่ได้ขาด รวมไปถึงมอบม้าเซ็กเธาว์ ม้าชั้นเลิศให้กวนอูอีกด้วย--เตียวเลี้ยว--

ประวัติโดยย่อ :  เตียวเลี้ยว ผู้มีจิตใจห้าวหาญ รักความยุติธรรม ฉลาด และมีวาทศิลป์
     หลังจากลิโป้พ่ายแพ้แก่โจโฉ เตียวเลี้ยวก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพของโจโฉ ในครั้งสงครามชีจิ๋ว เตียวเลี้ยวขออาสาไปเกลี้ยกล่อมกวนอูให้มายอมแพ้ (เนื่องจากเตียวเลี้ยวต้องการทดแทนบุญคุณของกวนอู ไม่อยากให้กวนอูต้องมาตายเปล่า เพราะว่าคนที่ช่วยเตียวเลี้ยวไว้เมื่อคราวที่เตียวเลี้ยวโดนโจโฉจับ ก็คือกวนอู ซึ่งได้บอกแก่โจโฉให้ไว้ชีวิตเตียวเลี้ยวในคราวนั้น)ข้อมูลเมือง

1. ชีจิ๋ว (เมืองของเล่าปี่)

    ในสามก๊กเรียกว่าเป็น ชิวจิ๋วอีกชื่อหนึ่ง เป็นแคว้น 1 ใน 9 สมัยอู๊เต้ ( ก่อน ค.ศ. 2205 – ก่อน ค.ศ. 2197 ) มีอาณาบริเวณครอบคลุมบางส่วนของมณฑลเจียงซู ซานตุง และอันฮุย อำเภอถางเฉิง มณฑลซานตุงในปัจจุบัน เป็นที่ตั้งเมืองหลวงของแคว้น

2. ฮูโต๋ (เมืองของโจโฉ)
    ราชธานี โจโฉเป็นผู้ย้ายราชธานีจากเมืองลกเอี๋ยงไปตั้งที่เมืองฮูโต๋ ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ ห่างประมาณ 100 ไมล์ ความในสามก๊กว่า “โจโฉได้ฟังดังนั้น ก็มีความยินดี ครั้งเวลารุ่งเช้าก็เข้าไปเฝ้าพระเจ้าเหี้ยนเต้ แล้วทูลว่าเมืองลกเอี๋ยงนี้มีอันตราย จลาจลร้างโรยมาแต่ครั้งตั๋งโต๊ะแล้ว บัดนี้พระองค์ได้เสด็จกลับมาอยู่ บ้านเมืองก็มิได้ปรกติ ขัดสนข้าวปลาอาหาร ถ้าจะให้ตกแต่งบ้างเมืองแลค่ายคูประตูหอรบขึ้นเล่า ก็จะลาบากแก่ไพร่พลทั้งปวกนัก แลเมืองฮูโต๋นั้นประกอบด้วยค่ายคูประตูหอรบ อาณาประชาราษฎร์ก็มีทรัพย์สินมั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารก็บริบูรณ์ ด้วยใกล้เมืองโลเอี๋ยง ถึงมาตรว่าจะมีสงครามก็จะได้ป้องกันสะดวก ข้าพเจ้าขอเชิญเสด็จพระองค์ไปอยู่เมืองฮูโต๋ เห็นขุนนางและราษฎรทั้งปวงจะมีความสุข” เมื่อโจผีถอดพระเจ้าเหี้ยนเต้ออกจากราชสมบัติ และตั้งตนขึ้นเป็นกษัตริย์แทน ได้ย้ายราชธานีไปลกเอี๋ยงชั่วคราว แล้วกลับตั้งฮูโต๋เป็นราชธานีใหม่อีกครั้งหนึ่ง และเปลี่ยนชื่อเป็นสวี่ชาง ปัจจุบันคืออาเภอสวี่ชาง ในมณฑลเหอหนาน เป็นศูนย์กลางการผลิตใบยาสูบที่สาคัญที่สุดของประเทศจีน ตัวเมืองเดิมอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของอาเภอนี้

3. แห้ฝือ (เมืองที่กวนอูควบคุม)
    เป็นเมืองอยู่ในแคว้นชีจิ๋วของเล่าปี่ อยู่ทางทิศตะวันตกของชีจิ๋ว เดิมลิโป้ก็เคยพ่ายแพ้และถูกจับตัวที่นี่

4. เซียงจิ๋ว (เมืองของอ้วนเสี้ยว)
     เซียงจิ๋ว เป็นชื่อมณฑลที่อยู่ภายใต้อานาจของอ้วนเสี้ยวอยู่ทางตะวันตกของกิจิ๋ว

5. กิจิ๋ว (เมืองของอ้วนเสี้ยว)
     กิจิ๋ว เป็น แคว้น 1 ใน 9 สมัยอู๊เต้ ( ก่อน ค.ศ. 2205–ก่อน ค.ศ. 2197 ) มีอานาบริเวณครอบคลุมบางส่วนของมณฑลเหอเป่ย ซานสี เหอหนาน ตอนเหนือของแม่น้าเหลือง ตอนตะวันตกของมณฑลเหลียงหนิง และเหลียวเหอ ปัจจุบันมีอำเภอจี้ในมณฑลเหอเป่ย เป็นอนุสรณ์ของแคว้นโบราณแห่งหนึ่ง เป็นที่ตั้งเมืองหลวงเดิม ความตอนหนึ่งในสามก๊กว่า “พระเจ้าเลนเต้จึงเลื่อนที่ให้ฮองฮูสงเป็นที่ติจงกุ๋น แปลว่า ทหารสาหรับรักษาพระองค์ ให้กินเมืองบุยจิวด้วย” คาว่า “บุยจิว” ในต้นฉบับภาษาจีน เขียนว่า จี้โจว คือแคว้นกิจิ๋วนี้ ถัดจากฮองฮูสง ฮันฮกเป็นผู้ครองแคว้น ต่อมาอ้วนเสี้ยวแย่งแคว้นกิจิ๋วได้จากฮันฮก ภายหลังโจโฉยกไปปราบอ้วนเสียวยึดแคว้นได้ทั้งหมด

*********************************
นักเรียนติดตามชม
สามก๊ก ตอนกวนอูไปรับราชการกับโจโฉ
ได้ในบทความต่อไป
"ชมภาพยนตร์สามก๊ก"


Sources : www.thaisamkok.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น